Osuuskunta Yxpila - hankkeet 2005-2015

 

2005-2008:


Vanhan Adolf Lahden satamakonttorin purkaminen ja siirto keskelle kylää Kakaravaaran päiväkodiksi. Mukana hankkeessa 14 pitkäaikaistyötöntä, lisäksi työharjoittelijoita, yhdyskuntapalvelun suorittajia, siviilipalvelumiehiä, kuntouttavan työtoiminnan väkeä. Valmis päiväkoti työllistää talonmiehen, joka huolehtii biolämpölaitoksesta ja lumitöistä.

2009:


Osuuskunnan Kiertoliike eli kahvila-kirpputori-korjausompelimo avaaminen toimiston yhteyteen. Työllistää yhden myyjä-ompelijan, lisäksi työharjoittelijoita ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia ihmisiä. Toimistossa kaksi työntekijää. Lisäksi nuoria osa-aikaisesti kirpputorityössä.

2009:


Vanhan Friisin konepajan työntekijöiden asuntolan siirtäminen ja korjaaminen omakotitaloksi yksityiselle perheelle avaimet käteen -periaatteella. Hanke työllistää kahdeksan henkilöä, mukana myös kuntouttavan työtoiminnan väkeä ja työharjoittelijoita. Valmistuu toukokuussa 2010.

2009:


Vanhan Marocco-baarin siirto ja kunnostus omakotitaloksi yksityiselle perheelle avaimet käteen -periaatteella. Hanke työllistää viisi henkilöä, työharjoittelijoita ja kuntouttavan työtoiminnan väkeä. Valmis 2010 joulukuussa.

2009:


Kolmen purkutuomion saaneen omakotitalon kunnostustöiden käynnistys. Talot korjataan työtoimintatiloiksi ja vuokra-asunnoiksi kuntouttavan työtoiminnan ryhmien kanssa.

2009:


Lounasruokalan käynnistäminen Ykspihlajan Toimitalolla. Pisteessä alkaa myös ilmaisen ylijäämäruuan jakelu.

2009-2011:


Vanhan Rodenin satamakonttorin siirto päiväkodin viereen Seniorikodiksi. Kaksitoista asuntoa sisältävä asunto-osakeyhtiö korjataan mahdollisimman hyvin vanhan satamahuvilan henkeä mukaillen.

2012:


Kasvihuoneen rakentaminen Seniorikotia ja Kakaravaaran päiväkotia vastapäätä. Palvelee alueen eri ikäryhmiä, mielenterveyskuntoutujia ja nuoria.

2013-2018:


Yxpila-laivan rakennushanke Friisinsaaressa viisivuotisena työllisyyshankkeena. Mukana mahdollisimman laaja verkosto eri toimijoita. Tavoitteena saada hankkeesta iso valtion työllistämisprojekti, jossa mukana myös veneteollisuus, kaupunki ja yrityssponsoreita. (Katso lisätiedot sivun lopusta)

2015:


Seniorikodin yhteyteen ympärivuorokautisen vanhusten asumisyksikön rakentaminen. Hanke toteutetaan, mikäli siihen saadaan RAY:n rahoitus.

Yxpila-laiva

Vuonna 1921 Ykspihlajan laivatelakalla rakennettu puupurjelaiva Yxpila on viimeinen Suomessa rakennettu suuri purjelaiva. Kaunis ja myyttinen purjelaiva koki karun kohtalon omistusriitojen ja monien haaksirikkojen vuoksi. Sen matka päättyi Turun Paraisten edustalle, jossa se lahosi näkymättömiin 1990-luvulla.

Yxpilan piirustukset ovat tallessa, samoin lukuisat pienoismallit. Osuuskunta Yxpila rakentaa Yxpila-laivan uudelleen yhteistyössä alueen veneteollisuuden kanssa muodossa, joka sopii kahvila-, ravintola- ja majoitustoimintaan - ei meriliikenteeseen.
Kun rakennustyöt käynnistyvät, tavoitteena on saada Yxpila pienvene-sataman ja veneteollisuusalueen kokous-, majoitus- ja ravintolalaivaksi kesällä 2013. Alustava kustannusarvio hankkeelle on 400 000 euroa. Yxpila-laivaan sijoittuu alueen veneteollisuuden jatkuva uusien venemallien näyttely sekä Kokkolan merihistorian museo.

 

[alkuun]

 

.........................................................