Asukastoimintaa ..

Osuuskunta Yxpila on Ykspihlajan asukkaiden ja muiden Ykspihlajan ystävien perustama yhteiskunnallinen yritys. Se toimii remontti-, rakennus- ja media-alalla ja operoi myös musiikin ja kulttuurin parissa. Osuuskunta Yxpila purkaa ja siirtää vanhoja satamahuviloita, työllistää työttömiä ja pyörittää omaa Osuuskunnan Kiertoliikettä sekä ruokala Saimaa kylän keskustassa.

Vanhan satamakaupunginosan ilme muuttuu yhteiskunnallisen yritystoiminnan kautta

Meidän Yxpila Osuuskunta on Ykspihlajan asukkaiden perustama sosiaalinen yritys. Osuuskunnan tarkoituksena on parantaa oman asuinalueensa hyvinvointia ja palveluja lisäämällä työtä ja työtoimintaa niille, jotka ovat syrjäytyneet työelämästä. Toiminnan lähtökohtana on vastuu omasta alueesta, sen ihmisistä ja tulevaisuudesta. Toimintaa siivittää ajatus kestävästä kehityksestä, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja Ykspihlajan sataman vanhan kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

Yhteiskunnallinen yritys tarjoaa tekemistä niin kulttuurin kuin korjausrakentamisen saralla. Osuuskunta ylläpitää edullista ruokalaa, kahvila-kirpputoria, korjausompelimoa, maalaustyöpajaa, vanhusten lumityöpalvelua ja remonttiryhmää. Päätehtävänä on vanhojen satama-alueelle jääneiden hirsirakennusten siirtäminen ja kunnostaminen asunnoiksi, päiväkodiksi ja Seniorikodiksi keskelle kylää. Päiväkoti on jo valmis, kaksi asuntoa valmistuu vuonna 2010 ja Seniorikoti siirretään seuraavaksi.

Osuuskunta Yxpila pitää yllä myös alueen rikasta kulttuuriperintöä. Se valmistaa teatteriesityksiä, konsertteja, valokuvanäyttelyjä, erilaisia Ykspihlaja-tuotteita ja tempauksia. Osuuskunnan puitteissa toimii musiikki- ja mediapaja, jotka tallentavat vanhaa musiikkiperinnettä ja tekevät uutta.

Tulevaisuudessa Osuuskunta Yxpila perustaa kasvihuoneen, joka tarjoaa työtoimintaa nuorille syrjäytyneille ja mielenterveyskuntoutujille. Se tuo virikkeitä myös alueen ikäihmisille, kotiäideille, päiväkotilapsille ja koululaisille. Osuuskunta kehittää myös hyvin alkanutta vankityötä yhdessä kriminaalihuollon kanssa.

Suurin hanke on alueen lippulaivan, vanhan Yxpila-laivan uudelleen rakentaminen laajana työllisyyshankkeena yhdessä  veneteollisuuden, valtion, kaupungin ja yrityssponsorien kanssa. Valmis laiva toimisi paitsi vanhan laivanrakennustaidon ja satamatyön museona, myös uuden veneteollisuuden airueena ja esittelypaikkana.

Osuuskunta Yxpila työllisti vuonna 2009 kaikkiaan 91 henkilöä, joista palkkatyösuhteessa oli 16. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kaikkiaan 67 henkilöä. Lisäksi toimintaan osallistui työharjoittelijoita ja yhdyskuntapalvelun suorittajia. Yksi vanki suoritti rakennustehtävissä vankeusrangaistuksensa viimeiset puoli vuotta ns. koevapauden merkeissä.